11 Май 2012, Петък | 08:05 Прочетена: 1803

Гражданско състояние и есграон

Удостоверение за идентичност на лице с различни имена

 

Удостоверение за настоящ адрес

 

Удостоверение за постоянен адрес

 

Уостоверение за липса на съставен акт раждане или смърт

 

Удостоверение на български гражданин за граждански брак с чужденец в чужбина

 

Удостоверение на чужденец за граждански брак с българин в РБ

 

Удостоверение за НАСЛЕДНИЦИ

 

Удостоверение за съпруга и родство до първа степен

 

Удостоверение за семейно положение и членове на семейството

 

Удостоверение за родствени връзки

 

Удостоверение за промяна в данните за постоянния адрес

 

Удостоверение за промяна в данните за настоящия адрес

 

Удостоверение за РОДЕНИТЕ ОТ МАЙКАТА ДЕЦА

Карта