11 Май 2012, Петък | 08:06 Прочетена: 2301

Стопански дейности

З А Я В Л Е Н И Е за издаване на разрешение за извършване на рекламна дейност

 

З А Я В Л Е Н И Е за категоризиране на заведение за хранене и развлечения

 

З А Я В Л Е Н И Е за промяна в обстоятелствата на категоризиран тур.обект- заведения за хранене и развлечения

З А Я В Л Е Н И Е за категоризиране на места за настаняване

 

З А Я В Л Е Н И Е за категоризиране на места за настаняване- стаи, апартаменти и къщи за гости

 

З А Я В Л Е Н И Е за промяна в обстоятелствата на категоризиран туристически обект -  място за настаняване   

 

З А Я В Л Е Н И Е за извършване на атракционна дейност на територията на община Приморско.

 

З А Я В Л Е Н И Е за вписване на търговски обект в Общинския регистър

 

З А Я В Л Е Н И Е за абонамент на паркомясто

 

З А Я В Л Е Н И Е за ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито включително и за разполагане на сергии, витрини и др.

 

З А Я В Л Е Н И Е за ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито пред търговски обекти на територията на гр.Китен

 

З А Я В Л Е Н И Е за издаване разрешение за поставяне на преместваем обект за търговия на открито (маси пред заведения и търговски обекти) 

 

 

Карта