08 Февруари 2017, Сряда | 09:45 Прочетена: 671

Настаняване МФФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

        Уведомяваме жителите на гр.Китен, желаещи да предоставят хотелски услуги за нуждите на МФФ „Атлиманска огърлица”, че могат да заявят желание при секретаря на Кметството в срок до 17.02.2017г.

        Същите трябва да отговарят на следните изисквания:

1.Да имат Категоризация , съгласно Закона за туризма.

2.Да имат декларирани данни за туристически и патентен данък.

3.Да издават платежен документ/фактура/ за реализирани- те нощувки.

Карта