16 Януари 2019, Сряда | 13:12 Прочетена: 460

Дирекция „Местни данъци и такси”

 

 

Уважаеми данъкоплатци,

 

Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Приморско Ви уведомява, че следва да подадете данъчни декларации за извършваната от Вас дейност в следните срокове:

 

 Данъчна декларация по чл.61н от ЗМДТ за облагане с годишен патентен данък за 2019 година - до 31 януари 2019 год.

 

 Декларация по чл.61р, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък за реализираните през 2018 г. нощувкидо 30 януари 2019 год.  по един от следните начини:

- на хартиен носител на гише в дирекция „Местни данъци и такси” в сградата на Община Приморско;

- на хартиен носител в Кметство Китен;

- по пощата на адрес гр. Приморско, ул. Трети март №56, Дирекция „Местни данъци и такси” .

 

 

Карта