• Китен live/времето
  • 0550/36805
  • kmetstvo_kiten@abv.bg

Електронни услуги

Електронни услуги

Стопанска дейност

1. Заявление платен абонамент на ПАРКОМЯСТО 2024г.;

2. Заявление платен абонамент ТЕЛК ПАРКОМЯСТО – с ТЕЛК 2024г.

3. Рекламна дейност Заявление

4. За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито включително и за разполагане на сергии, витрини и др. Заявление

5. За издаване разрешение за поставяне на преместваем обект за търговия на открито(маси пред заведения и търговски обекти) заявление

6. За вписване на търговски обект в Общинския регистър Заявление

7. За изплащане на помощ за новородено Заявление

8. За тротоарно право пред ТО Заявление

9. Свободен текст Заявление

10. Атракционна дейност Заявление

11. Декларация по чл.136 за временно спиране на категорията Заявление

12. Декларация за промяна в категорията на Места за настаняване по чл.134 от ЗТ  Заявление

13. Декларация за подновяване на МН или ЗХР  Заявление

14. Декларация за категоризиране на места за настаняване  Заявление

15. Промяна в обстоятелствата на категоризирани туристически обекти по чл.168, ал.2  Заявление

16. Промяна в обстоятелствата на капацитета на регистриран обект клас В по чл.168, ал.2 от ЗТ  Заявление

17.Прекратяване на открита процедура по категоризиране  Заявление

18. Прекратяване на определена категроия  Заявление

19. Прекратяване на дейността в регистриран туристически обект клас В  Заявление

20. Дубликат на удостоверение за определена категория Заявление

21. Декларация за регистрация на стаи и апартаменти за гости  Заявление

22. Декларация за промяна в категорията на ЗХР по чл.134 от ЗТ  Заявление

23. Декларация за категоризиране на ЗХР по чл.129  Заявление

24. Сезонен режим на работа съгласно чл.11, ал.2 от Наредбата за НТР Формуляр

25. Актуален електронен адрес съгласно §2 от Наредбата за Националния туристически регистър Формуляр

26. Таксите, които се събират по Закона за туризма 2023 Тарифа

 

 

 

Copyright © 2020 - Китен.