• Китен live/времето
  • 0550/36805
  • kmetstvo_kiten@abv.bg
Актуално

Изложбената зала в град Китен отвори врати

ПОСТОЯННА АРХЕОЛОГИЧЕСКА ИЗЛОЖБА

„ТАЙНИ ОТ МОРСКОТО ДЪНО“

         Във всички средновековни карти на западния бряг на Черно море е отбелязано селището УРДОВИЗА, чието име е засвидетелствано по различни начини:

  • UERDISO
  • UERDISSO
  • UERDIZO
  • VERDOIZO,

за да достигне до нас със съвременното си звучене УРДОВИЗА.

Крепостта на Урдовиза е обявена за паметник на културата в ДВ бр.35/1969 год. Разкопките на крепостната стена през 2006 год. са първите археологически проучвания на сушата, проведени на територията на Урдовиза.

Крепостната стена е покрита със земен насип с деструкции. Дължината на този насип е 68 метра, ширината – от 18 до 25 м., а височината – 4,5 м.

Според добитата в хода на проучването информация, крепостната стена е изградена от сходни по размер и форма грубо обработени каменни блокове на бял хоросан. Запазена максимална височина – 4,40 м. при дебелина 2,40 м.

В Северния сектор, непосредствено над нивото на съвременния терен, е разкрит тухлен пояс от 6 реда тънки тухли, над които стената прави отстъп от 0,10 м. Също в Северния сектор е разкрита правоъгълна кула с приземен вход. Тук са установени два строителни периода. При по-късния строителен период стените на кулата са удебелени отвън. Запазени са до 2 метра в суперструкция. В Южния сектор е разкрита частично каменна стълба с видими 12 стъпала.

Откритите находки са от различни епохи /от края на VІ в.пр.Хр. до днешно време/. Безспорно са установени два културни пласта, свързани с функционирането на крепостната степа – късноантичен /ІV – VІ век/ и средновековен /ХІІІ-ХІV век/.

В Изложбената зала – гр.Китен, са показани няколко теми:

Първата тема, представена в изложбата е посветена на потъналите праисторически селища, открити по нашето крайбрежие. Такива праисторически селища от края на Каменно – медната епоха /V-то хил. пр. Хр./ и Ранната бронзова епоха /III-то хил. пр. Хр./, които в следствие на промяната на бреговата ивица и повишаване на морското ниво, понастоящем се намират под вода, откриваме по цялото протежение на българското черноморско крайбрежие. Направен е паралел между материали от Ранната бронзова епоха от Китен и Варна. Интересна е огромната прилика в показаните находки, което говори, че става дума за едно и също население и за една и съща култура. Във витрините са изложени оръдия на труда, от особена важност е открития костен материал, чийто анализ показва какви животни са обитавали земите ни по време на съществуване на селищата.

Втората тема, представена в изложбата е единственият кораб в Черно море, проучен чрез археологически разкопки. Корабът лежи в южния китенски залив върху останките на селището от Ранната бронзова епоха. Двата археологически обекта са конкретно доказателство за огромната промяна, която бреговата ивица е претърпяла: селище от времето, когато заливът е бил суша и кораб, който е от времето, когато мястото е вече морски залив.

Третата тема, представена в изложбата, е посветена на развитието на древната котва. Първата показана котва показва как човекът е започнал от най-елементарното – да прави жлеб на камък, около който завързвал въже и използвал този камък за котва. След това установил, че ако пробие дупки в камъка, през едната завърже въжето, а през другите прекара дървени  колове, то тези колове могат да изпълняват функцията на рога на котвата.

Следващият етап е изработването на котвата от дърво, което обаче е лек материал и за да потъне се нуждае от допълнителна тежест, осигурена от каменен напречник, наречен щок.

От 15.06.2021г. изложбената зала работи и гостите на града могат да разгледат експозицията.

                                      РАБОТНО ВРЕМE

               От понеделник до неделя  – 9,00 – 21,00 часа.

                       Адрес ул. „Първи май” №1 / до офиса на Български пощи/

Copyright © 2020 - Китен.