• Китен live/времето
  • 0550/36805
  • kmetstvo_kiten@abv.bg
Актуално

„Минало НЕзабравено“

Проект „Минало НЕзабравено“, № 2019-3-BG01-KA105-077786 – реализиран с финансовата подкрепа на програма „Еразъм+”.
В периода 14-21 август, в гр. Китен и

Приморско започват дейностите на международен младежки обмен, в който ще си партнират организации от България, Румъния, Гърция и Северна Македония. Основна цел на проекта е, включените в него млади хора, да пресъздадат под игрова форма характерни персонажи от фолклора на своите съседи, да влязат в съпътстващите ги образи, и така играейки да се запознаят с знакови легенди и предания за миналите героични времена, за трудния път, който Балканите (този специфичен югоизточноевропейски регион) са извървели в историята си. Действеното пресъздаване (под формата на игра и импровизация) на предания, легенди и митове ще улесни възприемането на идейно-естетическия им свят, съхранил родовата памет на балканите през вековете. Поставя се акцент върху образователната стойност на културното наследство, както и върху неговия принос за засилване на чувството на принадлежност към общото европейско пространство и изграждането на по-сплотени общества. Чрез своята работа, българската организация – сдружение”Арт Уей” и неговите партньори от чужбина, се стремят да насочат вниманието на младото поколение в посока борба с негативните предразсъдъци, към изграждане на едно по-толерантно и солидарно отношение към хората от различни култури.

Copyright © 2020 - Китен.