• Китен live/времето
  • 0550/36805
  • kmetstvo_kiten@abv.bg
Актуално

На вниманието на сезонните туристически обекти. Летен сезон 2022 г.

Напомняме на всички, че лицата упражняващи дейност в местата за настаняване със сезонен режим на работа, са длъжни в 14-дневен срoк преди започване на дейност в обекта, да подадат Формуляр съгласно чл.11, ал. 2 от Наредбата за Националния туристически регистър.

Настоящия формуляр може да подадете в деловодството на Кметство Китен или на   e-mail: danielapol_kiten@abv.bg

Copyright © 2020 - Китен.