• Китен live/времето
  • 0550/36805
  • kmetstvo_kiten@abv.bg
Актуално

Пътния участък от разклона за с. Писменово до входа на гр. Китен, ще бъде затворен

Уважаеми граждани, във връзка с извършване на строително – монтажни работи на обект „Основен ремонт на общински път BLG2164 от км. 2+337,89 до км.3+040,98, находящ се в ПИ с идентификатори 37023.502.15 и 37023.15.115 по КККР на гр. Китен“, Ви уведомяваме, че в периода 05.10.– 07.10.2023г., ще бъдат извършени дейности по премахване на растителност, попадаща в обхвата на строителството. С оглед съображения за сигурност, пътния участък от разклона за с. Писменово до входа на гр. Китен, ще бъде затворен за преминаване на МПС в този период.

Copyright © 2020 - Китен.