• Китен live/времето
  • 0550/36805
  • kmetstvo_kiten@abv.bg
Актуално

Съобщение относно провеждане на дезинсекционни мероприятия в град Китен

В изпълнение на НАРЕДБА № 13/26.08.2016 г. за мерки за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни , дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме:

  1. Считано от 12.07.2021 г. до 16.07.2021 г. ще се извърши дезинцекция/дезакаризация срещу кърлежи от 6.00 часа до 10.00 часа на Общински тревни площи с биоцидни препарати:

ФЕНДОНА 60 СК,  АДВ АЛФА-ЦИПЕРМЕТРИН 5.9 %

КОНЦЕНТРАЦИЯ НА РАБОТЕН РАЗТВОР 0,006 – 0.009 %

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА № 0095-7/15.03.2019 г.

ДОСТАВЧИК: „999 – ИВ. АСЕНОВ”  ЕООД

КАРАНТИНЕН СРОК 24 ЧАСА

АНТИДОТ – СИМПТОМАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

Третирането се извършва срещу  кърлежи.

  1. Подлежащите на третиране терени са в местности и площ съгласно договор

№ 33/22.03.2021г. и ще следват графика :

12.07.2021г. – с. Ясна поляна, с. Веселие и с. Ново Паничарево

13.07.2021г. – гр.Приморско

14.07.2021г. – гр.Приморско

15.07.2021г. – гр.Китен и с. Писменово

16.07.2021г. – училищен двор в гр.Приморско и местност „Бегликташ“

  1. Третираните тревни площи ще бъдат обозначени със стикери, като препоръчително е да не се влиза в тях преди да е изтекъл посочения карантинен срок.
  2. При лоши метериологични условия, графикът ще претърпи промени.

 

Copyright © 2020 - Китен.