• Китен live/времето
  • 0550/36805
  • kmetstvo_kiten@abv.bg
Актуално

Целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2021/2022

Дирекция “Социално подпомагане” – Созопол уведомява гражданите, че приема заявления-декларации за  целева помощ за отопление по реда на  Наредба №РД 07-5 от 16.05.2008г. за отоплителен сезон 2021/2022 г. като крайния срок за подаването им е 31.10.2021 г.

Заявления – декларации  се приемат  в изнесеното работно място на Дирекция „Социално подпомагане”- Созопол   на адрес: град Приморско улица „Ропотамо „ № 50 и  кметствата по населените места в Община Приморско по предварително утвърден график.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ- ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ  ПО РЕДА НА  НАРЕДБА № РД/07-05 ОТ 16.05.2008 Г.

  1. Лични карти на всички членове на семейството , навършили 14 г. възраст и на съжителстващите лица /за справка/;

2.Документи за  брутни доходи от:

-трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения за предходните 6 месеца;

– извършване на услуги с личен труд за предходните 6 месеца;

– дейности в областта на селското , горското и водното стопанство /наеми, аренди, получени ренти за предходните 6 месеца; ;

– стипендии за предходните 6 месеца; и др.

Забележка: При необходимост социалните работници могат да изискват и други документи от значение при определяне на правото на социално подпомагане, които не могат да бъдат получени служебно.

За повече информация е необходимо да се обърнете към социалният работник по район или на тел:  0550/ 3-27-51

Copyright © 2020 - Китен.