• Китен live/времето
  • 0550/36805
  • kmetstvo_kiten@abv.bg
Актуално

„Крачка напред към преодоляване на бариерите пред европейската младеж” в град Китен.

През периода 8-17.07.2020 Сдружение „Младежки дух, изкуство, природа” провежда
проект, с помощта на Еразъм +
Името на инициативата е: „Крачка напред към преодоляване на бариерите пред
европейската младеж” в град Китен. В младежкия обмен бяха включени 22 български
и 22 румънски участници. Двете групи единодушно избраха Китен като подходяща
локация за провеждането на занятия на открито като мини Олимпийски игри и еко
скулптури.
Една от главните цели на проекта е да интегрира младежи в неравностойно
положение от икономически, социален, географски и етнически характер. По време на
ежедневните ни дискусии по теми като толерантност, дискриминация и равенство,
сдружението успя да насърчи междукултурния диалог, както и чувството за
принадлежност към общото европейско самосъзнание.
Измежду участниците присъстваха и глухонеми, които бяха включени във всички
занятия чрез неформални образователни методи – ролеви игри, изготвяне на постери,
рисунки и други комуникационни игри.
Обратната връзка от румънските и българските младежи е, че Китен е много
гостоприемен град, предлагащ разнообразие от активности, различни плажове за
сутрешна тренировка и мероприятия на открито.

Copyright © 2020 - Китен.